Tag Archives: taxi hòn cò cà ná

TAXI HOÀN CÒ CÀ NÁ ĐI SÂN BAY CAM RANH

dịch vụ taxi hảo hảo ninh thuận cung cấp xe đưa đón từ cà ná đi sân bay cam ranh và ngược lại. với đa dang chủng loại xe 4,7,16,29 đời mới nhất hiện nay. có 2 tuyến đường dể duy chuyển đi rang sân bay. tuyến 1 là mình đi tuyến đường quốc lộ